man  7.00-9.00 & 16.00-18.00
Aqua-træning      17.45-18.30 - først til september
tir      7.00-8.30
ons   7.00-9.00 & 16.00-18.00
ons   10.00-11.30 (voksensvømning)
Aquatræning       18.00-18.45 - først til september
tor     7.00-8.30
fre     7.00-9.00 & 16.00-18.00
lør     7.00-09.00 
søn   9.00-12.00
opkald fra bassinet 15 minutter før sluttidspunkt ved offentlig åbning.
download åbningstider og priser
Mandag den 17. august klokken 7 til sædvanlig tid byder vi alle trofaste svømmere velkommen i vores allesammens svømmehal med de retningslinjer, som dags dato er gældende for begrænsning af Covid-19. 
Kun et begrænset antal svømmevinger, bælter og rør vil være tilgængelige. Efter brug afleveres de i særskilt balje, så de kan rengøres.
Værdiskabene er lukket af. Værdigenstande afleveres i pose i billetluge, hvor der er fast bemanding.
Handicap/familierum er til omklædning for handicappede med hjælper og som toilet. Familier henvises til omklædningsrum.
Vedrørende antal gælder max:
  • 50 personer i svømmehallen (incl. livredder)
  • 15 i det lille bassin
  • 10 i omklædningsrum - kun 3 under bruserne ad gangen
  • 4 i sauna 
  • 10 i opholdsrum
Alle har pligt til at tælle og orientere sig om antal, inden adgang til omklædningsrum, sauna eller det lille bassin.
Ligeledes gælder det for alle, at egen plads på bænk desinficeres før og efter brug i omklædningsrum. Det samme gælder toiletsæde.
Der er opstillet sprayflasker til desinficering, klude og håndsprit.
Derudover gælder de samme regler om god håndhygiejne og at holde afstand, og er du syg bliv hjemme.
Vel mødt til gode timer i svømmehallen, også selv om vi må vente til der er plads.
Bemærk forlænget åbning til 8.30 om tirsdagen og torsdagen.
 
Her kan du downloade retningslinjerne i PDF-format så du er forberedt ...
 

Bestyrelsen for Rødby Svømmehal besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 10. juli at udsætte åbningen af svømmehallen til mandag den 17. august 2020.

Ændringen fra 3. august til 17. august sker ud fra en forventning til ,at det nuværende positive smittebillede gør, at der efter den 8. august vil være nye retningslinjer, som letter på vilkårene for såvel badegæster som for de frivillige, som skal være til stede.

 Med venlig hilsen

 Lars Buhl

Efter en lang pause tæller vi ned til, at svømmehallen åbner igen.
Uge 32 holder vi åbent mandag, onsdag og fredag fra klokken 7.00-10.00. Fra uge 33 er vi tilbage med de sædvanlige åbningstider - se under åbningstider. Indtil da god sommer.
 

 

Så lykkedes det at afvikle årets generalforsamling. Dejligt at 15 havde lyst til at være med. Torsten Elsvor styrede med myndighed og lune os igennem dagens program.
Se referat fra generalforsamlingen i PDF-format
og formandens beretning i PDF-format.
Connie Dinesen kunne atter fremlægge et regnskab med overskud.
Se regnskab 2019 i PDF-format.
Et væsentligt punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Forslagene var fremsat med tanke på den overståede renovering af svømmehallen og dermed ændrede forventniger for Støtteforeningens virke. Se de ændrede vedtægter under Nyheder og infosider.
Til slut en tak for indsatsen i Støtteforeningen til gavn for svømmehallen til Carsten Andersen, Niels Møller, Annelise Petersen, Kaj Sørensen og også til Peter Marcussen, som desværre ikke er her længere.
Og så ses vi den 3. august til en svømmetur.

 

Den 3. august klokken 7.00 - under forudsætning af at nugældende retningslinjer fortsat vil være gældende. Vi forventer, at der vil være fuld åbent i fuld omgang fra den 10. august. 
Et naturligt spørgsmål på det svar vil være, hvorfor ikke før når der er givet lov til at åbne nu. 
Svømmehallen har reduceret temperatur og gennemstrømning under nedlukningen for at reducere udgifter til energiforbrug. Det tager tid at varme  bassinerne op til en behagelig svømmetemperatur. Derudover skal vandbehandlingen i gang, og der skal foretages prøver for at tjekke vandkvaliteten. Eurofins, som er bemyndiget til at tage prøverne, kan tidligst foretage disse i løbet af uge 25. Svaret vil være tilgængeligt efter et par dage. På den baggrund vil vi tidligst være klar til at åbne fredag den 19. juni og med tanke på, at vi skulle lukke ned igen den 26. juni, er det besluttet først at åbne efter sommerferien. Det gør vi til gengæld en uge, før vi plejer.
Dette er i overensstemmelse mellem Svømmehallens og Støtteforeningens bestyrelser.
God sommer og et kærkomment gensyn.