Vandtemperatur
Humøret er højt, selv om temperaturen er sænket. I respekt for den igangværende energikrise har bestyrelsen besluttet at sænke temperaturen 1 grad i henholdsvis det store og lille bassin. Til gengæld fastholdes åbningen af sauna indtil videre. Håber på forståelse for dette. Renoveringen i 2019 kommer nu svømmehallen til gode, da der allerede dengang blev tænkt i så energirigtige løsninger som muligt.