Udskriv
Visninger: 856
Støtteforeningen har ansøgt Handicaprådet i Lolland Kommune om en bassinlift, der kan lette tilgængeligheden for gangbesværede eller andre med funktionsnedsættelse. Dette blev imødekommet med en stor donation på 95.000 kr. med en forventning om, at vi tog øget tilgængelighed med i planlægningen af den kommende renovering. Tak til Handicaprådet for denne tillid og omtanke. Sammen med svømmehallens bestyrelse og Arkitektgården, der projekterer renoveringen, arbejder vi for at tilgodese flest mulige brugeres behov, da vi forsøger at tilgodese fremtidens krav til en brugervenlig svømmehal. På de store linjer flyttes det nuværende handicaptoilet til et nyt handicap/familierum med adgang fra forhal direkte til svømmehallen. Rummet indrettes med respekt for de behov, der er, når der er hjælper med. Projektgruppen har påpeget, at fliser skal være både bruger- og miljøvenlige, en siddeklap ved en bruser i de tre baderum, håndholdte brusere i alle baderum og mere sikre trapper til nedgang i begge bassiner. Vi er på udkig efter den bedste bassinlift, som både kan bruges til det lille og det store bassin. Der indkøbes en badestol og mobile og fleksible håndgreb til toiletter og baderum. Vi glæder os til at byde velkommen i svømmehallen i 2020.