Udskriv
Visninger: 1387
Artikel billede VinduespartiDe tekniske målinger og undersøgelser vedr. stålkonstruktionen er nu afleveret til AJ-Consult og indgår i deres videre arbejde. Der forventes en foreløbig afrapportering her og nu vedr. foranstaltninger til genåbning af svømmehallen.
Det betyder, at resultaterne forelægges Lolland Kommune til vurdering og forhåbentlig godkendelse, så vi igen kan få åbnet Rødby Svømmehal.