Fredag den 20. februar har en repræsentant fra NSK-Nordisk Svejsekontrol gennemgået stålkonstruktioner i Svømmehallen med ultralydsmåling for at

vurdere bæreevnen af denne. Måleresultaterne vil blive tilsendt AJ-Consult - rådgivende ingeniørfirma, som vil anvende de fremkomne måleresultater i det videre arbejde med statik, det vil sige stålkonstruktionens bæreevne. Så snart denne foreligger vil dette fremgå her på siden.

Vi håber, det resulterer i, at vi igen kan åbne svømmehallen.