Sommerferielukket
Sommerferien nærmer sig, og svømmehallen lukker.
Sidste åbningsdag er søndag d. 26. juni 2022.
En tak for den store og levende interesse og opbakning. Det giver et godt liv i vores svømmehal. 
Ligeledes en stor tak til alle de frivillige, som trofast møder op til alle vagter med godt humør.
Svømmehallen åbner igen Mandag d. 8. august 2022 kl. 7.00. 
Alle fra Rødby svømmehal og Støtteforeningens bestyrelser ønsker jer en god og dejlig sommer.